Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Lpp i Matematik år 1.

Misterhults Skola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem och de ska bli förtrogna med grundläggande matematiska begrepp och metoder.

Det centrala innehållet i undervisningen är:

Det centrala innehållet i undervisningen är:

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

 • Hur enkla mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 • Grundläggande geometriska objekt.

 • Jämförelser och uppskattningar av längd och tid.

 • De vanliga matematiska begreppen som; Dubbelt och hälften, udda och jämt, fler och färre.

 • Addition och subtraktions egenskaper och samband.

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”

Kunskapsmål

 • Ha grundläggande kunskaper inom talområdet 0-20

 • Addition och subtraktion (0-20).
 • Enkel problemlösning, vardagsräkning inom talområdet 0-20.
 • Klara av talkamraterna inom talområdet 0-10.
 • Förstå begreppen först, sist, före, efter, mitten samt ordningstalen.
 • Kunna den analoga klockan, hel, halv, kvart i och kvart över.

 • Begrepp: hälften, dubbelt, udda och jämt.

 • Enkel geometri, cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.

 • Mönster

 • Pengars värde

Arbetssätt (exempel)

 • Vi arbetar med blandade matematikuppgifter i arbetsboken "Min första skolbok".
 • Vi räknar och använder konkreta arbetsmaterial som hjälpmedel.
 • Vi spelar olika pedagogiska spel.
 • Vi går igenom almanackan varje dag.
 • Vi använder "Palinspel" (läggspel) för att öva mera på addition och subtraktion.
 • Vi förankrar den teoretiska kunskapen genom olika lekar på idrotten.
 • Vi har praktisk matematik utomhus.

Bedömning

 • Klara av att i en praktisk övning säga talkamraterna inom talområdet 0-10 och där en talkamrat är given.
 • Kan ramsräkna från 0-100.
 • Kan räkna baklänges från 20-0.
 • I en praktisk övning klara av ordningstalen upp till 19.
 • I en praktisk övning klara av begreppen först, sist, före, efter och mitten.
 • Bygga tal inom talområdet 0-20.
 • Klara av att skriva, rita, lösa och berätta räknesagor.
 • Kunna talens placering på en tallinje 0-20. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Misterhultsskolans omdömesmatris Matematik åk 1-3.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback