Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Skogen

Krusboda skola, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 december 2017

Området ska ge dig en översikt över olika typer av skogar i världen med exempel på växt och djurliv. Ni kommer lära er vilka de vanligaste trädslagen är i Sverige och något om livsvillkoren och ekologiska samband i barr & lövskog. De ska även få kunskaper om hur djur överlever vintern och hur viktig skogen är för oss människor. Vi kommer också ta del av en del basfakta om regnskog & vilka primater som lever där. de ska även känna till de vanligaste grupperna av svampar.

Området ska ge dig en översikt över olika typer av skogar i världen med exempel på växt och djurliv.

De kommer att lära sig vilka de vanligaste trädslagen är i Sverige och något om livsvillkoren och ekologiska samband i barr & lövskog.

De ska även få kunskaper om hur djur överlever vintern och hur viktig skogen är för oss människor.

Vi kommer också ta del av en del basfakta om regnskog & vilka primater som lever där.

De ska även känna till de vanligaste grupperna av svampar. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback