Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik - Tal (åk 9)

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 december 2017

Centralt innehåll: • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • sortera tal i olika talmängder: naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal och reella tal
 • faktorisera tal
 • räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • förstå vad är kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
 • använda dig av pythagoras sats

 • mer om negativa tal
 • räkna med kvadratrötter
 • mer om Pythagoras sats
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • talmängder, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, Pythagoras sats, katet, hypotenusa

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Mattedirekt"
  år 9.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner, ställa och besvara frågor och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:

 

- Begrepp:  

  Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

- Metoder: 

  Hur du väljer och använder matematiska metoder

- Kommunikation och resonemang:

  
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt
  och skriftligt

- Problemlösning: 

  Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska
  problem


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback