Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Bild

·

Årskurs:

4

Havet

Kopperskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Vi kommer att arbeta med ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Du kommer att lära dig mer om människans betydelse för hur havet mår. Hur kan du bidra till ett friskare hav?

Undervisning - så här kommer vi arbeta

  • Se filmer kring nedskräpningen i haven.
  • Studera FN:s globala mål för en hållbar utveckling.
  • Diskussioner om hav och nedskräpning. 
  • Text och bilduppgift

Bedömnning

Eleven ska kunna:

  • Du ska kunna resonera kring människans betydelse för miljön i havet.
  • Du ska känna till FN:s globala mål samt vad några av dem innebär.
  • Du ska ha vetskap om hur plasten vi använder i vår vardag påverkar haven.

Så här ska du visa det:

  • Delta i diskussioner
  • Genom att i bild och text visa på en förståelse för människans påverkan på miljön.
  • Kreativa idéer för att lösa miljöpåverkan i våra hav.

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång.

 

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter