Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

F - 3

Tema Historieslukarna 17/18

Friskolan Metis, Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Tänk om man hade en tidsmaskin och kunde åka bakåt i tiden! Då kunde vi vara med och uppleva vad mormor eller farfar gjorde och lekte när de var små? Nu har vi tyvärr ingen tidsmaskin...men vi har ett fantastiskt spännande tema framför oss som tar oss ut på en annan sorts resa.

Undervisning

Vecka 48 är det dags för upptakt i Tema Historieslukarna. Vi börjar, som alltid vid ett historietema, med en tillbakablick i historien. Hur började allt en gång i tiden? Vad var egentligen Big Bang? När uppstod liv på jorden? När kom dinosaurierna? Hur länge har det funnits människor? I grupper F-6 prickar vi in olika händelser på vår långa tidslinje. 

Sedan arbetar vi vidare i arbetslagen F-3 och 4-6. I åk F-3 hinner vi innan jul med att fundera över hur det var att vara barn för 100 år sedan. När vårterminen startar fokuserar vi främst på hur det var när mormor eller farfar var barn. Ca år 1950 och framåt.

Vi kommer att arbeta med bl a leksaker, musik, kläder, boende och viktiga händelser. 

 

Under temat kommer vi att bedöma på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

  • förstå innebörden av nya ord och begrepp som är kopplade till den historiska tidsperioden, efterkrigstiden och framåt. (begreppslig förmåga)
  • lyssna och ta till dig fakta om händelser och livsvillkor under den här tiden genom föreläsningar, böcker, filmer och via internet. (förmågan att hantera information)
  • beskriva och förklara vad olika historiska händelser och upptäckter har haft för betydelse för människan. (analysförmåga)
  • delta i samtal och diskutera kring frågor som uppkommer i temaområdet. (kommunikativ förmåga)
  • visa vad du har lärt dig, redovisa och kan framföra din kunskap. (metakognitiv förmåga)

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback