Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Matematik åk 2

Fjällbacka Skola, Tanum · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Du kommer att -träna på problemlösning och att visa hur du tänker. -arbeta med addition och subtraktion med talområdet upp till 100. -träna på att göra räknesagor. -repetera lägesord och bråk. -göra enkla mönster och träna på längd, vikt och volym. -lära dig väga med hg och kg. -räkna med mynt. -träna på klockans hel och halvtimma. -träna på kvart i och kvart över även börja med digitala klockan.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska lära dig :
- om ental, tiotal och hundratal. 
- att använda och skilja på + och -
- att arbeta med textuppgifter med + och -
- att räkna med enkronor, femkronor och tiokronor
- klockans hela timmar och halva timmar. Även träna kvart i och kvart över.
- att mäta längd i centimeter och meter. 
- att visa med bild och mattespråk hur du tänker
- börja träna på multiplikationstabellerna. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom att:
- räkna framlänges och baklänges upp till 20
- skriva talraden upp till 100. Räkna med 5-hopp och 10-hopp.
- visa rätt antal till ett givet tal
- du kan göra räknesagor med addition- och subtraktion
- du kan skilja på addition och subtraktion
- räkna med mynt
- du kan väga med hektogram och kilogram. 
- du kan mäta i centimeter och meter. 
- du kan göra mönster i serier av färger och former
- du ska visa matematiska bilder och mattespråk när du löser problem.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Höstterminen 2017 
Pedagogiska genomgångar i grupp
Matematiska resonemang
Arbete med konkret material
Praktiskt arbete med mattestationer
Spel
iPad
Göra räknesagor
Räkna tal enskilt och i grupp samt i Matematikbok


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback