Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Algebra 7A

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Algebra - variabler - uttryck - ekvationer - mönster - problemlösning

Vi arbetar med området algebra och lär oss om:

  • Variabler
  • Uttryck och hur man förenklar dem
  • Ekvationer och hur man löser dem
  • Mönster och hur man beskriver dem med algebra

 

Vi kommer att blanda vanliga genomgångar, arbete i boken och problemlösningslektioner.

Eleverna kommer träna på att kommunicera sina lösningar, både skriftligt och muntligt, samt ge varandra konstruktiv återkoppling på dessa lösningar.

 

Nedan följer en beskrivning av de olika momenten i undervisningen.

 

Genomgångar och arbete i boken

För att inte ha för högt tempo, kommer genomgångarna att bara ske på den första helklasslektionen varje vecka. Dessa genomgångar kommer därför var lite längre, men i gengäld kommer eleverna få mer tid att träna sina färdigheter på innehållet. Detta kommer förhoppningsvis upplevas som mindre stressigt.

 

Arbetet i boken kommer guidas med en lista över uppgifter eleverna ska ta sig an i första hand. Elever som snabbt blir klara kommer kunna utmana sig med fördjupande uppgifter. Alla elever kommer få jobba med uppgifter från de gröna och de röda sidorna.

 

Elever i behov av mer stöttning kan erbjudas extra genomgångar och exempel, förslagsvis i ett grupprum eller framme vid tavlan i klassrummet.

   

Tidsramar

Vecka 2 - 7 (sex veckor)

 

 

Bedömningsformer

Skriftligt prov i två delar i slutet av området.

Skriftlig redovisning av ett problem.

Elever kan välja att göra dessa muntligt.

 

Veckoschema

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Veckans mål

2

 

Genomgång

s. 108-111

Arbeta med veckans innehåll

Skriva och förenkla algebraiska uttryck

3

Genomgång

  1. 112-113 + röda sidor

Arbeta med veckans innehåll

Arbeta med veckans innehåll

Hantera uttryck med parenteser

4

Genomgång

  1. 114-116

Arbeta med veckans innehåll

Arbeta med veckans innehåll

Lösa enklare ekvationer, t.ex. x + 12 = 23

5

Genomgång

  1. 117-119

Arbeta med veckans innehåll

Arbeta med veckans innehåll

Lösa problem med ekvationer

6

Genomgång

  1. 120-121

Arbeta med veckans innehåll

Arbeta med veckans innehåll

Beskriva mönster

7

 

Prov del 1

Prov del 2

Träna till provet, göra prov.

8

Sportlov

Sportlov

 

 

9

Uppstart kapitel 4

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback