Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Engelska år 7: Flying

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Del av Pedagogisk Planering 7-9. Arbetsområde: Flying År: 7

 

Tema 3: Flying

 

Vecka 2-4 kommer vi att arbeta med kapitlet ”Flying” och verbformen presens. Realian fokuserar på Australien.

 

Det du kommer att arbeta med är:

 

”Nicky’s Big Trip” tb s.52-53 + övningar i wb + presens i wb s.136-137

 

”From a Balloon” tb s.56-57 + övningar i wb +presens i wb s.138-139

 

”Peter Pan by J.M. Barrie” s.60-62 + övningar i wb + presens i wb s.140-141.

 

 

Förmågor vi kommer att träna:

Tala: Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att: göra beskrivningar, presentationer, dramatiseringar samt diskussioner och samtal inom specifika och generella ämnen riktat till olika mottagare.

Läsa: Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att läsa och förstå olika slags texter i olika medier.

Skriva: Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att uttrycka sig skriftligt i produktion av olika slags texter riktat till olika mottagare.

Lyssna: Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att förstå talad engelska i olika situationer och från olika medier.

Realia: Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att förstå och få kunskap om engelsktalande länders kultur och traditioner. Eleverna gör jämförelser utifrån sina egna erfarenheter.


Läroplanskopplingar

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris engelska - Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback