Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NTA Jämföra och mäta

Håsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Jämföra och mäta väcker nyfikenhet och utvecklar intresset för naturvetenskap och teknik. Du kommer att få prova på och undersöka olika sätt att mäta och uppskatta längd.

Vi har arbetat med:

 • att jämföra förutsägelser med resultaten.
 • att jämföra dina resultat med andras.
 • enkla observationer och experiment.
 • begrepp som t ex jämföra och mäta.
 • förståelse för vilka faktorer som påverkar och är viktiga för att få ett mätresultat.
 • att dokumentera resultat.

På vilket sätt? Hur?

 • pararbeten
 • gemensamma diskussioner
 • praktiskt arbete med enkla observationer och experiment.
 • förutsäga och jämföra resultat.
 • dokumentation av undersökningar och resultat.

Bedömning:

Du kan jämföra dina resultat med andras.

Du deltar i gemensamma diskussioner.

Du dokumenterar dina resultat och undersökningar.

Du deltar deltar och tar ansvar i observationer, undersökningar och experiment. 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
NO - målen att nå i år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter