Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Bild, år 5

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Du kommer få prova på att använda olika tekniker, material och få lära dig om olika konstformer.

Syftet med ämnet:

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Arbetsgång:

Vi kommer att arbeta utifrån olika teman; hav, surrealism och perspektiv. Vi ska lära oss om olika tekniker, konstnärer och bild och form.

Vi har genomgångar och tittar på olika inspirationsbilder, pratar om viktiga ord och begrepp och går igenom uppgifterna steg för steg.

 

Mål:

Du producerar olika typer av bilder och har följt instruktionerna till dem. 

Du använder dig muntligt av begreppen vi pratar om (t. ex. surrealism, perspektiv).

Du kan ge enkla omdömen om kamraternas bilder.

 

Bedömning:

Jag bedömer hur du:

  • använder dig av genomgångarna och inspirationsbilderna i ditt eget bildskapande
  • hur du använder begreppen vi lär oss
  • hur du ger kamratrespons

Läroplanskopplingar

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback