Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Karta och världsdelar

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Vi kommer att lära oss läsa av en karta samt lära något om de olika världsdelarna.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Analysförmåga/Metakognitiv förmåga; du ska kunna undersöka/hitta olika världsdelar på kartan. Du ska också med hjälp av kartans färg och symboler förstå vad kartan berättar om de olika delarna samt göra egna reflektioner av det du kan utläsa.

Begreppslig förmåga/kommunikativ förmåga; du ska kunna använda grundläggande begrepp som hör till ämnet geografi i samtal och diskussioner

Procedurförmåga/förmåga att hantera information; du ska kunna söka information ur en kartbok.

 

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback