Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Väder 4Rosa

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

I detta arbetsområde kommer du att arbeta med olika sorters väder och väderfenomen samt hur dessa uppstår. För att bättre förstå väder och väderfenomenen kommer du även få möjlighet att lära dig mer om hur luft är uppbyggt och vilka egenskaper luften har. Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att göra hypoteser (=kloka gissningar), genomföra experiment, tolka resultat och dra slutsatser under tiden som du arbetar med luft och väderfenomen. Du kommer att få titta på filmer, experimentera, läsa fakta och diskutera med kamrater, men även att få göra din egen väderbok och skapa en väderprognos.

Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Så här arbetar vi med ämnesområdet

 • Vi samtalar och diskuterar frågor om luft, väder och hur förändringar i dessa påverkar människor på olika vis.
 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser faktatexter.
 • Vi genomför och dokumenterar undersökningar i text och bild.
 • Vi skapar egna väderböcker i vilka vi jämför väder på olika platser.
 • Vi förbereder och presenterar väderprognoser.

Så här visar jag att jag kan

 • Jag deltar i någon form av diskussioner och samtal.
 • Jag genomför och dokumenterar någon undersökning i text och bild.
 • Jag skapar en egen väderbok och visar då att jag kan berätta om likheter och skillnader mellan väder på olika platser.
 • Tillsammans med en klasskamrat skapar jag en väderkarta, skriver manus samt presenterar en väderprognos.
 • Jag kan förklara och använda följande begrepp: luft, lufttryck, syre, kväve, nederbörd, åska, väder, vindar med flera.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback