Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik åk 4

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 juni 2018

Energi! Hur vi producerar och konsumerar energi, hur kan vi hushålla med energi??

Vi ska studera olika produktionsmetoder för elektricitet, deras för- och nackdelar. Vi ska även titta på vad vi använder elektricitet till, och hur man kan göra för att hushålla med energi.

Hur gjorde vi innan vi började nyttja elektricitet i varje hus och vrå? Gick det att leva ”normalt” då? Hur gjorde man?


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback