Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Jordens uppbyggnad

Skattkärrsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2018

Runt jorden finns ett hårt skal som kallas jordskorpan. Om jorden vore lika stor som ett äpple, skulle jordskorpan vara ungefär lika tjock som äpplets skal. I det här området ska vi lära oss mer om jordens olika skikt, vad plattektonik är, vad som händer när vulkaner får utbrott och jordbävningar händer.

Syfte området berör

Centralt innehåll området berör

Så här jobbar vi

Vi kommer främst att arbeta med läromedlet "Koll på Europa" samt se olika filmer kring plattektonik, erosion, vulkanutbrott, jordbävningar m.m.

Du följer med på lektionerna och gör arbetsuppgifter kopplade till det du läst, hört och sett.

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper bedöms genom att du är aktiv under lektionens diskussioner, genomför skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt att du kan visa följande:

  • Jag namnger olika fenomen i naturen.
  • Jag förstår hur dessa fenomen uppkommit av naturens krafter.
  • Jag skiljer på uppbyggande respektive nedbrytande krafter av jordytan.
  • Jag förstår varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra.
  • Jag kan förklara hur jordens plattor rör sig och vilka konsekvenser detta medför.
  • Jag ger en förklaring till varför människor trots fara för jordskalv bor, där de bor.

Tidsperiod

Vi arbetar med området främst mellan vecka 15-16


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Jordens uppbyggnad
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback