Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild åk 4 HT 2018

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Målet med Bildämnet är att utveckla elevens förmåga att: * Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap * Skapa bilder i olika tekniker och material * Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder * Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Syftet med bild undervisningen:

Syftet med bild är att du ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Bildämnet skall också utveckla kunskaper om hur man framställer bilder med olika metoder, material och uttrycksformer genom att uppmuntra egna initiativ och ett undersökande och problemlösande arbetssätt.

Vi ska arbeta med:

Bildämnets grunder, bland annat:

- Linjer

- Konturer

- Former

- Färglära

- Seendet 

- Ord och begrepp för att kunna prata om bilder

Därefter ska vi bekanta oss med lera

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna bland annat arbeta praktiskt samt ha genomgångar. Även individuell undervisning ges. Du kommer att få handledning och feedback som hjälper dig att formulera och undersöka dina egna tankar och funderingar.

Bedömning:

Det som bland annat bedöms är:

- Hur du använder färger, linjer och andra bildelement

- Hur du använder dig av tekniker och material samt hur du prövar hur de kan användas för att få olika uttryck

- Hur du presenterar dina bilder 

- Hur du får ditt arbete att gå framåt

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt under presentationer och diskussioner.

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild, bedömningsmatris åk 4-6
Uppgifter
Uppgift 1
Olika arbetsområden åk 4

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback