Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 5

Enkla mekanismer

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Vi ska titta närmare på de fem enkla mekanismerna: Hjulet, Hävstången, Kilen, Lutande planet och Skruven

Beskrivning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, gå igenom begrepp, diskutera, läsa texter, se på film och genomföra uppgifter.

 

Konkreta mål

Du ska veta vilka de fem enkla maskinerna är.

Du ska kunna berätta lite kort om vad de används till och varför de är bra.

 

Språkligt fokus

Att du deltar under genomgångar, ställer frågor och försöker använda dig utav de begrepp du lärt dig.

 

Viktiga ord

  • Hjulet
  • Hävstången
  • Kilen
  • Lutande planet
  • Skruven 

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter