Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6 - 9

Idrott våren 2019 åk.6-9

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 januari 2019

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att anpassa dina rörelser i olika lekar, racketspel, skridskoåkning, dans m.m..
 • att simma i mag- och ryggläge,
 • att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egna fysiska förmåga
 • att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter
 • att se hur fysiska aktiviteter förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:( detaljplanen hänger på väggen i idrottshallen)

 • Simning
 • Racketspel
 • Kondition & Styrketräning
 • Skridskoåkning
 • Lagbollspel
 • Rörelse till musik
 • Orientering med hjälp av digitala och andra vektyg
 • Rörlighets & Mentalträning
 • Ord och begrepp för att se hur fysiska aktiviteter förhåller sig till att må bra

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • testa olika spel och idrotter, både utomhus och inomhus,
 • träna slagteknik i racketspel
 • testa simkunskaperna, de som ej är klara kommer att få extra möjligheter att träna.
 • besöka ishallen i staden för att träna balansen vid skridskoåkning
 • prova digitala verktyg för att planera, genomföra och värdera vår träning
 • genomföra avslappningsövningar

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan simma i mag- och ryggläge
 • anpassar din finmotorik till rörelserna i aktiviteterna
 • utvecklar din takt och rytmkänsla
 • förbättrar din kondition, styrka, rörlighet samt avslappningsförmåga
 • förklarar hur olika idrotter kan vara bra för hälsan
 • kan samtala om olika upplevelser av olika aktiviteter
 • orienterar med hjälp av digitala verktyg
 • följer regler och därmed visar att du förebygger skador, själv värmer upp eller följer den uppvärmning vi har gemensamt

      

     


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter