Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Åk 8 Algebra MD 3

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Algebra en värld av uttryck, formler och ekvationer. Algebra hjälper dig med problemlösning och ger dig sätt att förklarar mönster.

 

När du arbetat med detta ska du kunna:

 • förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • Addera och subtrahera med parentes
 • multiplicera in variabler i parentes
 • lösa ekvationer med parentes
 • lösa ekvationer med x i båda led
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • programmera med kod

 

Så här kommer du att arbeta

 • lärarledda genomgångar
 • problemlösning, enskilt och i grupp
 • samtal och diskussioner i grupp/klass
 • eget arbete under lektionstid
 • eget arbete, hemma

 

Jag kommer att bedöma dig utifrån

 • diskussioner i klassen och enskilt
 • Inlämningsuppgifter
 • Prov

Begrepp som du ska kunna

 • Uttryck_ Kan innehålla siffror, variablar och tecken för räknesätt, men innehåller aldrig ett likhetstecken
 • variabel - Vanligtvis en bokstav som står för ett tal vars värde kan variera
 • ekvation - en likhet som innehåller minst ett obekant tal
 • obekanta tal - variabler vars värde ska bestämmas t.es. med en ekvation.
 • led - höger eller vänster sida om likhetstecknet i en ekvation.
 • balansmetoden - metod för ekvationslösning där man stegvis förenklar en ekvation genom att utföra samma räkneoperation i båda led: man balanserar hela tiden leden
 • parentes -  anger prioriteringsordningen mellan olika räkneoperationer..

 

PLANERING

filmlänkar

Uttryck med variabler
https://www.youtube.com/watch?v=BUdOMdWz1Oo

Ekvationer
https://www.youtube.com/watch?v=w0b0jk-QUvY

Ekvationer med x i båda leden
https://www.youtube.com/watch?v=j-s_VTKDyEA

Addition och subtraktion med parentes 
https://www.youtube.com/watch?v=u6mNFjndOyA

Multiplikation med parentes
https://www.youtube.com/watch?v=ncSRkqnCphM

Problemlösning med hjälp av ekvationer
https://www.youtube.com/watch?v=yFrc6mxt7RA


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter