Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Engelska 9A vt 2018

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 26 maj 2018

Arbetet med engelskan fortsätter. Eleverna möter temat USA:s historia; temat andra världskriget ges stor fokus; eleverna läser och recenserar en bok; programserien Life on Scilly visas, eleverna gör i koppling till detta egna filmer om livet i Vaxholm. Nationella proven är en viktig del av vårterminen; eleverna har innan dessa ett glosor- och grammatikprov och en hör- och läsförståelse. Eleverna skriver en klassrumsuppsats utan digitala hjälpmedel.

v. 2

 

Lektion 1

Planering ut

Diskussion i grupper runt några årtal i amerikansk historia - vad hände då? 

Christopher Columbus - hero or villain?

- lyssna, läs

 • övning 1, 3, 5 enskilt
 • övning 2 i par 
 • bygg på genom att prata om andra upptäcktsresande

 

LÄXA:

VERB

 1. drink-drank-drunk = dricka-drack-druckit 
 2. lie-lay-lain =ligga
 3. lie-lied-lied= ljuga (regelbunden böjning, ni ska lära er skilja på det och det andra lie)
 4. lay-laid-laid = lägga-lagt-lagt
 5. light-lit-lit = tända-tände-tänt

GLOSOR

 1. plain – slättland, prärie
 2. the Bering Strait – Berings Sund
 3. tribe – stam
 4. custom – sedvänja
 5. on foot = till fots
 6. bow = båge
 7. arrow = pil 
 8. settler = bosättare
 9. smallpox=smittkoppor
 10. ox, oxen= oxe, oxar
 11. defeat = besegra
 12. educated= utbildad
 13. ashore=iland
 14. impress= imponera på 
 15. native = infödd

 

 

v. 3

 

Lektion 1

A journey to the new world 

-lyssna, läs 

I grupper om tre:

 • övning 1 med diskussion
 • övning 5 börja varsin text, låt gå runt, så att alla skriver en tredjedel av varje text
 • diskussion runt vad som idag motsvarar det texten som ni läst beskriver 

 

Lektion 2

Förhör

Enskilt: 

 • övning 2 3 A journey to the new world

I par:

 • läs The Vietnam War
 • gör övningarna 1 2 3 

LÄXA:

VERB

 1. fight-fought-fought = slåss-slogs-slagits
 2. go-went-gone = gå/åka-gick-åkte-gått/åkt 
 3. fall-fell-fallen = falla-föll-fallit
 4. send-sent-sent = skicka-skickade-skickat 
 5. burn-burnt/burned - burnt/burned = bränna-brände-bränt 

GLOSOR

 1. divide – dela
 2. rule – styra
 3. election – val
 4. unite – ena
 5. peasant = bonde
 6. target = mål (som i militärt mål)
 7. goal = målsättning, även mål i idrott 
 8. resent = starkt ogilla
 9. equipped = utrustad
 10. public = allmänhet
 11. audience = publik 
 12. withdraw = dra sig tillbaka 
 13. injure = skada (verb)
 14. compulsory = obligatorisk 
 15. average age = medelålder 

 

v. 4

 

Lektion 1

Introduktion andra världskriget

Häfte delas ut

Duckster’s timeline läs texter, gör uppgifterna som finns

Enskilt: läs Love thy neighbour och A Christmas Story

 

Lektion 2

The Battle of Britain

 • lyssna, läs, gör övning (besvara frågor som man enbart hör)

Grammatik:

- övningar adjektiv/adverb Gleerups samt kopierat

LÄXA: 

VERB

 1. know - knew - known = veta - visste - vetat
 2. stand-stood-stood=stå-stod-stått
 3. lean -leant -leant =luta (sig)- lutade (sig) - lutat (sig) obs att också formen leaned existerar
 4. learn -learnt- learnt = lära sig - lärde sig - lärt sig obs att också formen learned existerar
 5. leave- left - left = lämna - lämnade - lämnar 

GLOSOR

 1. bomber = bombplan
 2. tank = stridsvagn
 3. surrender = ge sig, kapitulera
 4. fierce = vild, våldsam
 5. barbed wire barricades = taggtrådsstängsel
 6. parachutist = fallskärmshoppare
 7. defeat = besegra
 8. refuel = fylla på bensin
 9. weaken = försvagas
 10. fold up = vika ihop
 11. provide = erbjuda
 12. aircraft = stridsflyg, även i sammanhang som antal plan
 13. indeed = verkligen
 14. fatal = ödesdiger, fatal
 15. signposts = vägskyltar

 

v. 5

 

Lektion 1

The battle of the Atlantic

 • lyssna, läs
 • se film om krigsfartyget Bismarck 

Grammatik:

 • övningar ordföljd Gleerups Happy Year 8 samt kopierat 

 

Lektion 2

Förhör

I par:

 • läs Resistance, gör övningarna
 • gör Project 8, this was their finest hour 

Läxa: 15 glosor som hör till The Battle of the Atlantic och Resistance

LÄXA: 

VERB

 1. know - knew - known = veta - visste - vetat
 2. lead-led-led = leda-ledde-lett
 3. lean -leant -leant =luta (sig)- lutade (sig) - lutat (sig) obs att också formen leaned existerar
 4. learn -learnt- learnt = lära sig - lärde sig - lärt sig obs att också formen learned existerar
 5. leave- left - left = lämna - lämnade - lämnar 

GLOSOR

 1. fleet = flotta
 2. merchant shipping = handelstrafik till havs
 3. major = större
 4. scuttle = borra i sank
 5. shelter = söka skydd
 6. enlist = ta värvning
 7. resistance = motstånd
 8. intelligence = underrättelsetjänst
 9. captor = tillfångatagare
 10. gallant = modig
 11. staunch = pålitlig, stark
 12. groceries = matvaror
 13. scarce = brist-
 14. interrogation = förhör
 15. condemn = döma

 

 

v. 6

 

Lektion 1

Grammatik: verb+ing-form, genitivkonstruktioner, påhängsfrågor genomgång, arbete med kopierat material 

I grupper:

- arbete med The Changing face of Women 

 

Lektion 2

Förhör

Temat FN:

Provinstruktioner ut

 

v. 7

Lektion 1

Plugga till provet

 

Lektion 2

Plugga till provet

 

v. 8

Lektion1

Hör- läsförståelse

 

Lektion 2

Glosor/grammatikprov

 

v. 10

 

Lektion 1 

Start på uppsats i anslutning till temat WWII: faktainsamling

Eleverna väljer om de vill skriva om I was onboard the Bismarck and survived eller The Red Cross and the Red Crescent Moon 

 

Lektion 2

Uppsats skrivs för hand

 

v. 11

Lektion 1 

Uppsats skrivs för hand 

 

Lektion 2

Arbete med förberedelse för NP

 

v. 12

Lektion 1

Se Schindlers’s List engelsktextad

 

 

v. 13

 

Lektion 1

Se Schindlers’s List engelsktextad

 

Lektion 2

Se Schindlers’s List engelsktextad

 

v. 15

 

Lektion 1

Se Schindlers’s List engelsktextad

Genomgång inför bokrapport, låna böcker

 

 

Lektion 2

Läsning

 

v. 16

 

Lektion 1

Läsning

 

Lektion 2

Läsning

 

v. 17

 

Lektion 1 

Läsning

 

Lektion 2

Läsning, skriva bokrapport 

 

v. 18

 

Lektion 1

Se två avsnitt Life on Scilly, med arbetsblad, skriv även egna jämförelser 

 

Lektion 2

Se två avsnitt Life on Scilly, med arbetsblad, skriv även egna jämförelser

 

v. 19 

 

Lektion 1

Se två avsnitt Life on Scilly, med arbetsblad, skriv även egna jämförelser

 

Lektion 2

Påbörja projekt egen film: Life on Rindö, Life on Kullön etc. 

 

 

v.  20

 

Lektion 1

Filmprojekt

 

Lektion 2

Filmprojekt

 

v. 21

 

Lektion 1

Filmprojekt 

 

Lektion 2

Filmprojekt

 

v. 22

 

Lektion 1

Se The Jungle Book Power Kids (Youtube)

 

Lektion 2

Se The Jungle Book Power Kids (Youtube)

 

v. 23

 

Lektion 1

Tillverka memory som kommande årskullar kan använda

 

 

v. 24

Lektion 1

Betygsprat

Spela, vid behov fortsätta tillverka, memory från förra lektionen 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback