Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Bild åk 2

Prästslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Du kommer få lära dig olika tekniker inom ämnet bild.

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kan skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Konkretisering av syfte

Du kommer att lära dig 

  • att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
  • om plana och formbara material till exempel papper och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  • om olika element som bygger en bild: färg, form, linje, yta samt för-och bakgrund.

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

  • skapa bilder genom olika tekniker, verktyg och material.
  • framställa berättande bilder till exempel illustrationer.

Bedömning/Dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga

  • att aktivt delta i undervisningen
  • att framställa bilder med hjälp av olika metoder

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback