Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Varmt och kallt

Bodestorpsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 3 april 2018

Temat handlar om varmt och kallt. Vi pratar väder, årstider och klimat. Det handlar om termosar och hur man bäst klär sig för att inte frysa. Varför regnar det, hur fungerar vattnets kretslopp och var i bastun är det varmast?

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att genomföra sytematiska undersökningar i fysik.

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att använda fysikens begrepp för att förklara fysikaliska samband.

Centralt innehåll

Energiflöden mellan föremål som har samma temperaturer. T.ex att föremål med samma temperatur kan upplevas som olika kalla eller varma när man rör vid dem, beroende på deras ledningsförmåga.

Hur man kan påverka energiflödet, med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, t.ex hur vindar uppstår. Olika klimat och väder vi har i Sverige.

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Du ska kunna berätta hur man klär sig för att bäst hålla värmen och varför.

Du ska kunna förklara begreppen strålning, strömning och ledning och ge exempel på detta.

Du ska känna till att varm luft tar mer plats än kall.

Du ska kunna förklara hur det bildas regn och varför det blåser ibland och hur det blir årstider.

Du ska kunna genomföra enklare försök och redovisa dessa.

Kommer att bedöma

Din förmåga att förklara och redovisa försök du gjort och vilka begrepp du då använder.

Din förmåga att ge exempel på och förklara hur man kan minska energiflöden med hjälp av isolering.

Din förmåga att med text och bild  förklara vattnets kretslopp och hur det blir regn.

Din förmåga att med text och bild förklara hur det blir årstider.

Undervisning

Vi kommer att med försök visa hur olika material leder värme olika bra.

Vi kommer att göra försök som demonstration, enskilt och som hemexperiment med värme och kyla och skriva rapport om några av dem.

Du kommer själv att utifrån en PET -flaska konstruera en termos och sen undersöka hur bra den fungerar.

Vi kommer att prata om hur man bäst klär sig för att klara kyla och värme. 

Vi kommer att se filmen "Tur & retur" och samtala om Sveriges olika klimat under samma månad.

Vi tittar på Utbildningsradions  "Evas funkar program" om väder. Vi återberättar det vi fått veta och tränar att använda rätt begrepp. Vi ritar och skriver ev. om olika väderfenomen.

Vi använder texter i Fysik och kemi och texter från internet.

Vi pratar om hur en termometer fungerar och kopplar det till vad vi lärt oss.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback