Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Matematik

·

Årskurs:

F

Programmering Garnvindeskolan

Garnvindeskolan, Ale · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Eleverna på Garnvindeskolan att få lära sig mer om och prova på enkel programmering. Vi lär oss om och testar programmering utifrån programmet Programmera mera på UR.se.

 

Utifrån programmet Programmera mera lär vi oss vad programmering innebär och vilka färdigheter vi behöver öva upp. Vi samtalar om programmering och löser sedan uppgifter enskilt och i grupp. På skolan finns det sex stycken Blou-bot. Blue-Bot är små robotar för träning av enkel programmering.

1. Eleverna provar först hur Blue-boten fungerar.
2. De ska försöka få Blue-bot:en till ett specifikt mål. Det finns ett flertal färdiga mattor att köra på, bland annat en med geometriska former, en med bokstäver och en genomskinlig där man kan lägga bilder under dit man ska ta sig.

3. Eleverna får planera ut en väg som Blue-boten ska köra och rita upp den på ett papper. Därefter hjälps vi åt att skriva ner koden som senare ska programmeras på Blue-boten.
4. Därefter ska eleverna bygga med hjälp av kapplastavar sin väg på en av mattorna.

 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.                                                    

 
Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. (Lgr11, Förskoleklassen)

 

 


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback