Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Solen, jorden och månen

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 april 2018

Solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Hur de rör sig och hur det påverkar årstider, dag och natt och annat, det ska vi ta reda på.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att eleven ska lära sig hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra. Eleven ska få en förstårelse för hur det kommer sig att vi har årstider, år, månader, natt och dag.

Bedömning - vad och hur

Du kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.


Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

  • fakta kring solen, jorden och månen
  • månens faser
  • fakta om planeter
  • stjärnbilder


Vi kommer att: 

  • samtala
  • titta på film
  • läsa och titta på faktatexter
  • göra bilduppgifter

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter