Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Algebra åk.7

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket "al-jabir" som betyder återställandet och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Det första arbetet om algebra skrevs 830 e.Kr av den persiske matematikern al-Khwarizmi. I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Algebra

Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebra räknar man med bokstavsuttryck i stället för siffror.

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet ska eleven kunna:

 • lösa ekvationer
 • Skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • Tolka uttryck skrivna med variabler
 • Förenkla uttryck
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer

Kunskaper mot högre måluppfyllelse (röd kurs):

 • Mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
 • Mer om uttryck och värdet av ett uttryck
 • att beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck

Arbetsgång:

 • Genomgångar i grupp eller individuellt
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning (enskilt/parvis/alla)
 • Lösningsdiskussioner
 • Diagnos
 • Startuppgifter
 • Prov v. 8 (fredag)

 

Begreppsordlista, filmer och planering delas ut på lektionstid.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback