Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Hälsa och Livsstil - Förebygga skador

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Vi lär oss hur vi kan förebygga olika typer av skador genom träning.

Hälsa och Livsstil år 6

Mål

Kunna planera och genomföra en uppvärmning.. Få kunskaper om uppvärmning; ord och begrepp. Få kunskaper om hur man förhindrar/förebygger skador i samband med träning.

Bedömning

Förebygga skador och beskriva risker

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

I huvudsak - Du har gjort en planering och genomfört den. Du kan berätta hur man förebygger skador och beskriver risker på ett enkelt sätt. Du visar att du har grundläggande kunskaper om detta.

Relativt väl – Du har gjort en planering och genomfört den. Du kan berätta hur man  förebygger skador och beskriver risker, du utvecklar dina svar och visar att du har goda kunskaper om detta.

Väl – Du har gjort en planering och genomfört den. Du kan berätta hur man  förebygger skador och beskriver risker, du motiverar och utvecklar dina svar och visar att du har mycket goda kunskaper om detta.

 

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Till viss del Du deltar och är aktiv på lektionerna då vi jobbar med uppvärmning, styrka och kondition.

Relativt väl Du deltar och är aktiv på lektionerna då vi jobbar med uppvärmning, styrka och kondition. Dina rörelser är funktionella, det betyder att du utför de flesta övningarna med rätt teknik och kroppskontroll.

Väl  -   Du deltar och är aktiv på lektionerna då vi jobbar med uppvärmning, styrka och kondition. Dina rörelser är funktionella, det betyder att du utför övningarna med rätt teknik och med mycket god kroppskontroll.

Du får möjlighet att visa dina förmågor att delta i aktiviteter och anpassa rörelser genom att du deltar aktivt under idrottslektionerna. Ju fler tillfällen du deltar desto större betygsunderlag finns på dina förmågor.

Undervisningen

Genomgångar om hur man värmer upp, förebygger skador, vilka risker det finns i samband med fysisk aktivitet. Planera och genomföra egen uppvärmning. Olika styrka och konditionslektioner. Skriftligt prov om hur man kan förebygga skador och beskriva risker.


Läroplanskopplingar

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Häfte Att förebygga skador

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback