Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Lust att läsa!

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Boksamtal - i syfte att utveckla lusten att läsa och läsförståelsen.

LUST ATT LÄSA!

Läsning

Du kommer under ca 6 veckor att genom valfri form få "läsa" en bok. Formerna  som du kan välja mellan är följande:

  • E-bok – läses på iPaden – lånas med ditt lånekort via Lerums biblioteks hemsida
  • E-ljudbok – lyssnas på iPaden – lånas via Lerums biblioteks ljudboksapp: Biblio
  • Bokform - finns på skolbiblioteket

Syftet är att öka läslusten, motivationen, till att läsa och genom det utveckla läsförståelsen. Eleverna läser/lyssnar dagligen på boken i skolan under morgonens tystläsning, ca 20 min, samt eventuellt även hemma.

Boksamtal

Läsupplevelsen och förståelsen för boken bearbetas i mindre grupper 1 ggr/vecka. Frågor till boksamtalet kommer att slumpas fram från en app som heter Boksamtal  och som är utvecklad av elever i åk 4-6 (http://www.forfattarskolan.com/boksamtal.html). Inför boksamtalet vill jag att du har läst boken fram till de sidor vi kommit överens om så att du har större förutsättningar att bidra och vara delaktig i det gemensamma boksamtalet.

Syftet med boksamtalet är att gemensamt samtala om det ni tagit del av i texten för att utveckla en djupare förståelse av läsningen hos var och en. 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga hur du 

  • sammanfattar, kommenterar och visar förståelse för bokens innehåll som exempelvis handling, karaktärer eller miljöer
  • tolkar och resonerar om bokens budskap och din egen upplevlse av det du läst exempelvis känsla, vad du ser eller hör
  • samtalar/pratar om, ställer frågor och för fram dina åsikter exempelvis utifrån egna erfarenheter så att boksamtalet hålls igång

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback