Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4B

Mjälgaskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. I vår nya bok kommer vi att att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt.

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

Kapitel 8 Geometri:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig,

- kunna namnen på olika månghörningar,

- förstå vad som menas med förstorning och förminskning,

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

- förstå och använda skala.

Kapitel 9 Bråk:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna läsa 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8,

- kunna avläsa bilder av bråk,

- veta hur många delar det går på en hel,

- kunna storleksorda bråk.

Kapitel 10 Multiplikation och division:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174,

- räkna med division, metod liggande stolen. (Metod hämtas ur annat material.)

- använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.

Bedömning

 Bedömning sker när du arbetar:

  • muntligt vid genomgångar.
  • muntligt i  par/gruppuppgifter.
  • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Eleverna gör självbedömningar.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matris till Matteborgen 4B
Matteborgen 4B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback