Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Chemistry: Atoms and Molecules

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 april 2018

What is an atom and how does it work? The states of matter are solid, liquid and gas, do we only find this with water? We will learn about the smallest particles that affects everything in the world. We will also learn about some great scientific discoveries and the scientists who made them.

Goal

Once you have worked with this area you should be able to:

 • Explain the atomic theory 
 • Use the scientific method to develop your own lab
 • Give examples of some elements.
 • Tell us about the three phases of matter.
 • Explain the water cycle.
 • Give examples of a chemical reaction.
 • Give examples of substances that can be dissolved in water.
 • Know how humans affect the environment with chemical substances.
 • Give examples of how knowledge in chemistry can solve problems.
 • Sustainable development
 • Talk about scientists and their great discoveries.

Concepts to understand and be able to explain:

atoms, bases, solid, liquid, vapor, gas, element, chemical compound, chemical reaction, condensation, evaporation, precipitation, infiltration, dissolving, solute, solvent, matter, mixtures, acids, emissions, water cycle, testable question, hypothesis, dependent variable, independent variable, constant variable, conclusion, observation table, sustainable development

Teaching

Here's how we will work with the area:

Read texts and talk about the content.

Work with tasks / questions on the content.

Watch movies.

Do experiments / investigate, document and draw conclusions.

Assessment

I will assess the work continuously and how you will succeed in acquiring your knowledge by writing a final assignment and I will also assess how you conduct experiments and how to comment on the subject.

Chemis - Tree Ornament will also be graded in this unit.

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Kemi år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback