Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Fantasy åk 6

Hedeskolan Kattegatt, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 3 april 2018

Du ska få lära dig mer om genren fantasy. Under arbetet kommer du att läsa fantasyböcker, se på film och skriva en egen fantasyberättelse. Du ska också hålla en redovisning om en bok du har läst.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förståelse för vad som utmärker en fantasyberättelse och kunna använda den kunskapen för att skriva en egen fantasyberättelse. Du ska utveckla din förmåga att ge omdömen till andras texter och kunna förbättra dina egna efter andras förslag.

Du ska även utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur inom genren fantasy. Du ska utveckla din förmåga att kommunicera muntligt genom att berätta för dina klasskamrater om den bok du har läst.

Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med bilder genom att skapa illustrationer till din fantasyberättelse med digitala eller hantverksmässiga tekniker.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Tolka och föra resonemang om innehållet i den fantasybok du har läst.
 • Planera och genomföra en muntlig redogörelse om boken du har läst.
 • Skriva en fantasyberättelse med de utmärkande dragen för en sådan. Texten ska ha en begriplig handling samt miljö- och personbeskrivningar. Den ska ha en fungerande struktur och ett varierat språk.
 • Ge omdömen om dina klasskamraters texter utifrån en mall.
 • Förbättra din text utifrån dina klasskamraters råd.
 • Skapa illustrationer som passar till din berättelse.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 

 • Enskild läsning av egenvald fantasyroman
 • Skriva bokrecension och filmanalys
 • Skriva egen berättelse utifrån skrivprocssen
 • Teckna bilder
 • Se film
 • Muntlig redovisning
 • Genomgångar

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Fantasy åk 6
Fantasy åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback