Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Världsreligionerna

Kattegattgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 oktober 2023

Undervisningen ska göra dig nyfiken på de olika religionerna som vi har i vår värld. Du ska få kunskaper om hur många världsreligioner vi har, vad som kännetecknar varje religion, likheter och olikheter mellan de olika religionerna och lära dig hur det är att leva i respektive religion samt diskutera vad är egentligen religion?

Syfte

Du kommer att lära dig om våra världsreligioner kristendom, judendom, buddism, islam och hinduism. Du kommer att lära dig om religionernas gudar, budord, grundare, heliga skrifter, heliga platser, högtider och kännetecken.

Du ska utveckla din förmåga att (Du ska lära dig):

  • om de olika världsreligionerna och vad som kännetecknar dem
  • formulera egna åsikter och tankar kring religion

Undervisning

Vi kommer att läsa, skriva, diskutera och titta på filmer kring religion och etik och moral. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-         Kunna redogöra de viktigaste dragen i de olika religionerna som gudar, budord, grundare, heliga skrifter, heliga platser, högtider och kännetecken

-         Kunna redogöra för olika begrepp

-         Kunna redogöra för skillnader och likheter mellan de olika religionerna

-         Kunna förklara och redogöra för hur livet kan vara för en troende


Läroplanskopplingar

Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

Några huvuddrag inom hinduism och buddhism.

Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Matriser i planeringen
Matris världsreligionerna
Uppgifter
ISLAM frågor. Vecka 9
Slutuppgift Buddhismen
Hinduism

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback