Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Historia år 4 Nolbyskolan

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

I år 4 läser vi i ämnet historia om tiden kring forntid och medeltid, till ca 1500.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Matriser i planeringen
Historia år 4 Nolbyskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback