Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

"Have a Bite"

Kattegattgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 februari 2019

Food for thought! How come you see nothing but food shows on the telly nowadays? Why are we so obsessed by food? Let's discuss that and many more things together!

It is important to read different types of texts because when you do so, you develop strategies for different occasions. During the following weeks you will be reading extracts of an autobiography, a short story, a column and an article. We will watch clips from some food shows, but also work with grammar. The aim of the upcoming weeks is to become more aware of how others write in order do develop reading and writing skills of one's own. There will be a writing assignment and you will also be asked to give a quick speech.

At Sharepoint you can find more detailed information. Below there is an extract from the Core Content of English 5.

 

Ur ämnesplanen:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1.      Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.

2.      Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

3.      Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

4.      Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

5.      Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

·       Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via medier.

·       Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

·       Texter av olika slag och med olika syften, till exempel skönlitteratur, reportage, recept och självbiografi.

·       Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

Produktion och interaktion

 

·       Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Muntlig och skriftlig produktion
Uppgifter
Quick Speech
Essay on Food