Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Fg Krönika 03d

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 juni 2018

Krönikan är en kort, personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne. Krönikan utgår ofta från en konkret situation, något som man sett eller hört. Många krönikor ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss som läser att se en sak med nya ögon. Ni ska få skriva en övningskrönika och ge varandra respons om den och sedan avslutas arbetet med ett skrivtillfälle där du får olika uppslag för att skriva en egen krönika.

Syftet med området

Syftet med att läsa och skriva krönikor är att du ska:

  • utveckla förmågan att formulera dig muntligt och skriftligt. 
  • utveckla förmågan att anpassa språket i din text efter textgenren (krönika) och efter mottagaren (den som ska läsa texten).
  • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, stava rätt samt använda korrekta skrivregler (språkliga strukturer och normer)
  • Utveckla din förmåga att ge och använda respons.

Arbetssätt

Vi inleder perioden med att läsa flera olika krönikor och diskuterar texterna - både till dess innehåll och form. Vi kommer att gå igenom hur krönikan är uppbyggd samt kommer ni skriva en egen krönika tillsammans med en klasskamrat. Vi avslutar perioden med att skriva en egen krönika utifrån tre valbara teman.  

Kunskapskrav och bedömning

Du skriver en övningskrönika tillsammans med en kamrat. Ger respons på en klasskamrats krönika och bearbetar din egen efter den kamratrespons du får utifrån de åsikter du finner relevanta. Sättet att ge och ta emot respons bedöms (se matris nedan). Därefter skriver du en krönika under ett uppsatspass (60 min) och jag bedömer i vilken utsträckning du behärskar texttypen innehållsmässigt och språkligt (se matris nedan).

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Krönika
Fg Respons sv
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter