Skolbanken Logo
Skolbanken

Månen Mål och utvecklingsplan vt18 Språk och kommunikation

Gammeltorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Språk och kommunikation

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Månen

Ansvarig personal

Anne, Nettan, Siv

Kapitel från LpFö

Utveckling och lärande Lpfö 2:2

Prioriterat mål:

Förskolan ansvarar för att barnen stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

1. Använder namn på färger

2. Använder lägesord som framför, bakom o s v

3. Benämner kroppsdelarna

4. Kommunicerar kring de olika lek/lärmiljöerna och dess innehåll

5. kommunicerar om, och på andra sätt bearbetar böcker och sagor vi läst och berättat

6. vid måltider och andra situationer använder ord istället för att peka, och i nästa steg pratar med hel mening ( kan jag få...)

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

1. Vi arbetar med färgpåsar i temasamlingar (ansv; alla ped har varsin vecka)

2. Vi sjunger och gör ramsor där vi använder lägesord (varje dag i samling före lunch)

3. Vi sjunger och gör ramsor om kroppsdelarna ( varje dag i samling före lunch)

4. Vi lånar böcker som handlar om de olika ämnesområdena i våra lekmiljöer

5. Bokläsning i liten grupp där vi också samtalar om innehållet och leker/dramatiserar innehållet

6. Vuxna använder ett rikt, varierat språk, samt uppmuntrar barnen till att uttrycka sig med ord.

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Färgpåsar har iordningställts och hänger lätt tillgängliga för pedagogerna

2. Lista med aktuella sånger och ramsor ska finnas vid samlingsmattan

3. Se ovan

4. Böcker ska lånas på biblioteket och finnas tillgängliga vid olika lekmiljöer

5. Vi använder böcker från boklådorna i huset och lånar också läsvänliga böcker på biblioteket

6. Sagopåsar och flanosagor uppdateras och vid behov förnyas.

 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

I början av perioden kommer vi att skanna av barngruppen med hjälp av TRAS och Språkjournal för en nulägesstatus.

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

?????????????????????????????

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

 

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

I små grupper har vi sett att barnen utvecklat ett rikt språk där de tillägnat sig namn på färger, former, utvecklat sin ordförståelse, reflekterat runt böcker och sagor. Vid måltider har kommunikationen och samspelet mellan barnen utvecklats på ett positivt sätt

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

 

Att dela in barnen i små språk/lekgrupper är ett framgångsrikt arbetssätt som vi kommer att fortsätta med.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback