Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Väder & Vind

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 7 april 2018

Varför snackas det så mycket om väder? Varför har vi väder alls? Varför är det inte sommar året runt? Vad beror växthuseffekten på? Vad är solen och hur påverkar den vårt klimat? Vad gör en meteorolog? Vad menas med alla vädersymboler som visar på TVs väderprognos? Hur fungerar det med åska, blixt, stormar, regnbågar, orkaner....? Dessa frågor och säkert många fler kommer vi att försöka hitta svar på!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor:

  • samtala om och diskutera olika väderfenomen (kommunikativ förmåga)
  • förklara och använda olika begrepp som hör till området (begreppsförmåga)
  • se och förstå samband, t.ex. mellan jordens rörelser och årstider/dygn, hur vindar uppstår eller hur växthuseffekten påverkas av människan. (analysförmåga)
  • läsa faktatexter, plocka ut viktig information ur filmer och sammanfatta med egna ord (informationshantering)

 

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma hur väl du:

  • deltar i samtal och diskussioner om olika väderfenomen (kommunikativ förmåga)
  • förklarar och använder olika begrepp som hör till området (begreppsförmåga)
  • kan redogöra för samband och förklara fenomen (t.ex. jordens rörelser och årstider/dygn, regnbågen, vindar eller människans påverkan på växthuseffektens) (analysförmåga)
  • kan redogöra för, återberätta och använda fakta du har lärt från t.ex. texter, filmer och genomgångar (informationshantering)

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och vid återkoppling till arbetet. Jag observerar också hur väl du genomför och dokumenterar dina olika undersökningar och arbeten. Valda arbeten sparas i portfoliopärmen alt. Unikum. Din kunskapsutveckling dokumenteras i matrisen för ämnet fysik.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att samtala om olika begrepp och fenomen som vi stöter på i arbetsområdet (t.ex. klimat, väder, årstider, nederbörd, vattnets kretslopp, växthuseffekt, termometern, väderkarta...)

Vi kommer att läsa faktatexter och se filmer.

Vi kommer att titta på vad man får veta genom en väderprognos.

Vi arbetar enskilt och i par och alla tillsammans.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Fysik år 4-6 läsår 2017 - 2018
Ämnesmatris Kemi år 4-6 läsår 2017 - 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback