Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Årstider samt djur och natur - Vår/sommar

Idalaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

I detta tema kommer du lära dig om våra olika årstider, några växter och djur och vad som händer med dessa vid våra olika årstidsväxlingar.

Du kommer att

- ta del av filmer, faktatext, besöka naturen, ta fotografier för att lära dig om årstider, växter och djur
- skriva enkla faktatexter med några ämnesspecifika ord och använda bilder som förtydligar din text.
- följa muntliga instruktioner
- delta i samtal om årstider, djur och natur
- dokumentera dina undersökningar och observationer på olika sätt, t.ex. fotografera och rita teckningar.
- jämföra dina undersökningar med kamraternas

 

I denna planering bedöms arbetet kring vår/sommar.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Årstider samt djur och natur - vår/sommar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback