Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1

Estniska åk 1, v. 5-9

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Du får lyssna på högläsningen, prata om texter och bilder, träna på stavningen och texten, skriva berättelser och svara på frågor om texter.

V. 5

Vi repeterar på bokstavs och ljudkopplingen, särskilt vokalljud.

Stavningsuppgift: k, p, t för hand.

Du får lyssna på högläsningen och diskutera på texten och illustrationer.

Du läser: en lättläst text och svarar på frågorna.

V. 6

Du får lyssna på högläsningen och prata om texten och bilderna.

Vi skapar egna muntliga berättelser med hjälp av bilderna.

Stavningsuppgift : k, p, t i början av ordet.

Om vi hinner med: du får läsa själv en lättläst text och svara på frågorna skriftligt.

 

V. 7

Du får lyssna på högläsningen och prata om texten och bilderna.

Du får skriva en  egen berättelse om bilder.

Vi går genom din och du får lära dig mer om stavningen.

v. 9

Stavningsuppgift: k, p, t

Du får lyssna på texten, prata om det och om bilderna

Om vi hinner med: du får läsa själv en lättläst text och svara på frågorna skriftligt.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback