Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Religionskunskap, Historia, Bild

·

Årskurs:

4

Lpp historia vikingatiden

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Kursplan i ämnet

När du arbetat med detta område ska du kunna

  • berätta om hur vikingen levde: maten kläderna lekarna
  • beskriva hur en vikingaby såg ut
  • likheter och olikheter mellan asatro och kristendom
  • beskriva vart vikingen for och varför
  • beskriva en vikingabåt. Dess fördelar och nackdelar

Arbetssätt och undervisning

 Vi kommer att ha lärarledda lektioner, enskilt arbete med grundbok och arbetsbok. Vi illustrerar med intressanta filmer. Du kommer även att få arbeta parvis och i grupp.   Du kommer även att få läsa om vikingar i andra faktaböcker. För att befästa dina kunskaper ytterligare kommer du att få skriva en skönlitterär berättelse med historiska fakta på dator.

Visa vad du lärt dig

Vi kommer att ha ett skriftligt prov efter avslutat arbete. I svenska kommer din berättelse att bedömas.

Tidsram

Vi arbetar 5 veckor med vikingatid. Prov vecka 10

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback