Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

DS Talen upp till 1000

Delfinskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun. Med positionstal ända upp till 1000, kluriga talserier och en titt på hur man räknade förr i tiden fortsätter utmaningarna inom matematikens värld. Gör dig redo!

Vad vi ska lära oss?

Du ska få lära dig de olika talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental. Du ska på olika sätt arbeta med talen 0-1000. Du ska få träna dig att lösa vardagliga matematiska problem och du ska också få göra egna matematiska problem utifrån vardagliga händelser.

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att;

¤ förstå talsorterna ental, tiotal, och hundratal upp till 1000, deras plats i tal och deras värde.

 • läsa och skriva tal 0-1000.
 • placera ut tal på en tallinje.
 • jämföra och storleksordna tal.
 • beskriva och fortsätta enkla talmönster samt göra egna talmönster.
 • ordningstalen 0-100.
 • förstå några strategier människor använde sig av förr i världen för att positionera tal
 • lösa och göra enkla matematiska problem.


Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • arbeta tillsammans utifrån boken Pixel 2B.
 • använda oss av laborativt materiel. Vi ska arbeta med pengar och tallinjer.
 • lösa matematiska problem både i grupp och enskilt.
 • träna med hjälp av olika spel och datorprogram.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma:

 • din förståelse för positionssystemet. Du ska veta vad ental, tiotal,  och hundratal  är och deras plats och värde i olika tal, t ex att siffran 3 betyder 3 tiotal i talet 234.
 • din förmåga att fortsätta talmönster.
 • din förmåga att lösa och göra matematiska problem.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback