Skolbanken Logo
Skolbanken

Rubinen språkaktiviteter gemensamt projekt vt-18

Ringblomman, Örebro · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Språk,-skriftsaktiviteter i olika former för att väcka intresse och nyfikenhet hos barnen för språk, bokstäver och ord. Aktiviteterna har delvis skett genom läslyftet.

1. Syfte

    - Varför ska vi arbeta med projektet?

Då barnen visat stort intresse för språk vid höstens aktiviteter så fortsätter vi projektet även under våren. Vi vill utveckla barnens intresse och nyfikenhet för talspråket och öka deras ordförråd. Barnen får utveckla sin förmåga att lyssna och kommunicera i storgrupp. Denna termin vill vi även väcka deras nyfikenhet för bokstäver och ord.

2. Prioriterade läroplansmål är språk,-och skriftspråksutveckling.

3. Metod/arbetssätt

Två pedagoger i taget kommer att ansvara för en språkaktivitet med hela Rubinen gemensamt på måndagar och fredagar. En vecka i taget ansvarar blå, röd och grön grupp. Samlingarna/aktiviteterna sker gemensamt med alla barnen i storgrupp. Vi kommer sjunga, läsa sagor och texter på olika sätt, använda oss av rim och ramsor och även olika uppdragskort. 

Genom uppgifter inom Läslyftet genomför vi aktiviteter gemensamt för hela Rubinen. Ett arbetslag ansvarar för varsin aktivitet.

 

LÄSLYFTET AKTIVITET 1. Vad har ni gjort?

Läst "Listigt Alfons Åberg" högt för barnen, sen flano och avslutat med att pedagogerna dramatiserade sagan för barnen.

Hur fungerade det?

Barnen har fått återberättat boken efter högläsningen, det var varierat resultat. Barnen är mer engagerade när det var flanosaga, de är med mer och berättar sagan. Barnen ville själva spela sagan efter att de vuxna dramatiserat och gjorde inför de andra barnen. En pedagog var med som stöd för att hålla ihop handlingen. Ett barn läste boken sen "själv" högt.

Vi filmade dramatiseringen, men borde ha filmat barnen istället för skådespelarna.

Vilket lärande såg ni?

Barnen fick lyssna och titta, Det märks att barnen tar till sig olika genom olika uttrycksformer, och att upprepningen av sagan. Återberättande, intresse för språk. De  känner igen sig, småsyskon, "du får inte vara med".

Hur kopplade ni samman berättande med olika uttycksfromer?

En gemensam berättelse.

Har ni provat nåt nytt?

Dramatisering

Hur gjorde ni för att få med alla i gruppen?

Dela gruppen så att barnen är trygga med varandra. Hur hanterar vi de barn som vi är osäkra på vad de tagit in? Ge de möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Filma dem när pedagogerna dramatiserar sagan.

Hur kan ni använda erfarenheter från det ni nu prövat i ert fortsatta arbete?

Använda dramatisering vid fler olika tillfällen. Använda rekvisita och effekter  vid sagoläsning.

LÄSLYFTET AKTIVITET 2. Vad har ni gjort?

För att väcka barnens intresse för skriftspråket så har vi genomfört sketcher med fokus på bokstäver och ord. Aktiviteterna är inspirerade av SVT`´s  Bokstavslandet. Våra tre grupper framförde inför hela Rubinen varsin fredag olika sketcher. Blåa gruppen var kommissarier som letade efter bokstäver som försvunnit i rimord. Röda gruppen fick hjälp av barnen att hitta bokstäver som fattades i olika ord. Gröna gruppen var nyhetsreportrar som fokuserade på bokstaven G i olika sketcher. 

 Vad gick bra? Varför

Barnen gillar våra storsamlingar på fredagar och har blivit vana vid att vi har dem. De har varit nyfikna på vad som ska hända och alla har deltagit. Vi pedagoger spelade olika karaktärer som gjorde sketcherna intressanta och roliga. Att vi var utklädda uppskattade barnen.

 vad gick inte som förväntat? Varför

Vi anser att aktiviteterna gick bra.

 hur fick ni med alla barn?

Barnen är intresserade av bokstäver. Många av dem känner igen programmet Bokstavslandet. Barnen är intresserade och nyfikna då vi ska ha storsamling. De vet att det är något som ska hända och det är tacksamt för oss. Övriga pedagoger som inte hållit i aktivitet har varit med som aktiv publik tillsammans med barnen. Lustfyllda och roliga sketcher har väckt deras nyfikenhet.

 detta tar vi med oss från uppgiften:

Målet var dels att väcka intresset för bokstäver och dels att vi pedagoger skulle utmana oss själva. Det har vi lyckats med och hoppas kunna fortsätta med framöver. Det är tacksamt att använda färdigt material tex tv program och göra om. Storsamlingar har medfört att barnen inspirerar och lär av varandra i samlingen och även efter i leken

LÄSLYFTET AKTIVITET 3:Vad har ni gjort?

 

Barnen har lyssnat (ljudbok)på en saga, på vilan "När månen går med långa ben" som var okänd för dem. Barnen fick rita bilder från sagan

 Vad gick bra? Varför?

Ingen hade hör den innan och hade inga förutfattade bilder, fångade alla barn. Det var en "Skräckhistorier för barn" viket fick barnen att våga. Några grupper var delade för att barnen inte skulle störa varandra. Någon lyssnade på sagan samtidigt som de ritade. Barnen ritade många delar ur boken. Det blev en egen reflektion för barnen när de fick prata om sagan och det de ritat.

Vad gick mindre bra? Varför?

en grupp ville inte lyssna från början men efter att ha pratat om den gick det bättre. Ett barn höll för öronen för att det var lite otäckt men ville ändå höra sagan.

 Det här har jag lärt mig:

Att lyssna på sagan eftersom den var ny för oss också, vi gjorde tillsammans med barnen. Det var skönt att det inte finns något rätt och fel, vilket hjälpte ett barn som aldrig vill rita att rita.

 Det här tar jag med mig till nästa gång:

Våga ta en ny saga som vi inte känner från början. Att återberätta på olika sätt. Kul att ha ett gemensamt mål och få tips av varandra.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback