Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Faktatexter

Furulidsskolan, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Eleverna kommer att få skriva faktatexter på lite olika sätt. De kommer dels att få lyssna på längre texter och utav dessa skriva egna faktatexter. De kommer också att få skriva egna mer detaljerande och beskrivande faktatexter De kommer skriva texten för hand. Eleverna kommer att få rita bilder som passar till faktatexten de skrivit.

Eleverna kommer att få  öva sig på att utifrån filmer, faktatexter  och ljudböcker skriva egna faktatexter. Eleverna kommer också att öva sig på att skriva mer detaljerade faktaböcker. De gör en  tankekarta utifrån sin egna kunskap om något ämne de själva väljer  att skriva om.De skriver rubriker och under dessa rubriker skriver de meningar, som bildar fakta texter. De skriver mycket beskrivningar i sina texter. Eleverna ritar bilder till texten de skrivit. De skriver innehållsförteckning i början av varje bok. Eleverna skriver flera faktaböcker. Eleverna skriver för hand. Läraren handleder eleverna en och en och i grupp under arbetets gång. Läraren visar andra författares faktatexter för att eleverna skall få inspiration och lära sig av andra författare.

Bedömning kommer att ske formativt under tiden eleverna skriver på sina texter och summativt, när eleverna skrivit färdigt sina texter och böcker. Under arbetets gång kommer eleverna tillsammans med läraren att bestämma hur deras faktaböcker skall redovisas. Några förslag från läraren kommer att vara "release party", läsa för varandra, läsa för andra klasser. Det är mycket möjligt att eleverna kommer att ha något annat förslag. Det blir spännande att se vad eleverna bestämmer sig för att göra.

Beräknad tidsplan är 2-3 veckor.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback