Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik i förskoleklass vt- 19

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi undersöker, leker och tränar med matematiskt material. Vi utforskar matematiken i vår närmiljö. Vi tränar matematiska begrepp.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vi samtalar om matematiska begrepp. När, var och hur vi använder dem i vår vardag.

Vi samtalar om problemlösning. Varför blev det så? Hur blev det så? Kunde vi gjort på något annat sätt?

Undervisning ovich arbetsformer

Vi tränar:

Symmetri

Taluppfattning

Vi tränar innebörden av tid: dygn, timmar, minuter, sekunder.

Vi gör en egen klocka och tränar hel och halv timma.

Jämn/ ojämn

Läng, vikt och volym

Ordningstalen 1:a, 2:a 3:e osv.

Vi tränar addition.

Pengars värde, sedel och mynt. Vi leker affär


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback