Skolbanken Logo
Skolbanken

Träd vt -18. Rubinen röd.

Ringblomman, Örebro · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Glanshammars förskolor

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Barnens intresse för träd lever kvar och vår "promenad" är fortfarande lika populär så vi fortsätter och utvecklar arbetet!

 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Ifall barnens intresse för träd levde kvar efter jul ville vi fortsätta eftersom trädets årshjul bara är delvis avklarat.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

  • Förskolan ska sträva efter att att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • Förskolan ska sträva efter efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • Arbetslaget ska ta tillvara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan.

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Efter sommaren var träden fulla med gröna löv men snabbt tappade vissa träds löv den gröna färgen. Sen gled hösten på och de flesta löven föll av träden. Nu har det äntligen kommit snö och vi kan ge barnen den visuella bilden av "våra träd" med snö på! Vi ska fortsätta skapa träd med olika material (silkespapper, oljekritor, bok, lera) och prata om vad som händer när snön försvinner och våren nalkas.

Vi har även tänkt visa vad som händer med snö när den kommer inomhus, vad som sker när vi kokar upp vattnet som blir och att det blir kondens som återigen blir vatten. Här kommer vi även få in att snön är smutsig även fast den är vit (förorening). Fotosyntesen.

Eftersom alla barn har fastnat för olika träd tänker vi att vi tillsammans, eller var och en för sig, ska göra en bok om träd. Rita av löv, klistra in löv/barr, rita kottar, teckna av träd.

Vi ska ta med ännu ett sinne, smaken. Vi tänker att de ska få testa granskott.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Camilla ansvarar för experimenten. Louise/Julia har huvudansvaret för skapandet. Vi hjälps åt med idéer och ger varandra inspiration.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Vi kommer gå djupare på vissa utav träden och inkludera de träd som vi endast beror vid namn förut. Detta pga de är duktiga på de fyra träd vi fokuserat på (rönn, lönn, björk, äppelträd). Eftersom barnen är vetgiriga ställer de krav på oss att vi bör fördjupa oss mer än vi tänkt.

Vi har under vårterminen pratar om gran, tall, ek, päronträd och körsbärsträd. 

   - Material? 

Vi är både inne och ute och vi använder oss av material från naturen, när vi både skapar och gör experiment. Ex, vi använder löv, papper och målarfärg eller vi tar in snö och kollar vad som händer med den när det får stå inne en längre tid. 

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

 

- Vad gick mindre bra och Varför?

 


  - Vad behöver vi utveckla?

 

Vad tar vi med oss av detta?

 


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback