Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Bildarbete i förskoleklass vt- 19

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Färg, form och glädje ska synas i ditt bildskapande.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om olika tekniker, verktyg.

Du ska få kunskap om olika material i ditt bildskapande.

Du ska få kunskap om en konstnär.

Utvärderingen - vad och hur

Du ska kunna återberätta vad du har använt för teknik, verktyg i din bildframställning.

Du ska kunna berätta vad du har lärt dig.

Vad vet du om en konstnär?

Undervisning och arbetsformer

Vi använder olika tekniker:

Temperamålning, vått i vått, målning med annan vätska, rivteknik, collage

Vi arbetar med olika material: papper, tapet, tapetklister, vaxkritor, kolkritor.

Du ska få lära dig om en konstnär och skapa ett eget konstverk.

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback