Skolbanken Logo
Skolbanken

Lejonkulans Mål och utvecklingsplan Barns inflytande vt-18

Sandtorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från. Normer och värden LpFö 2:1 Utveckling och Lärande LpFö 2:2 Barns inflytande LpFö 2:3 Förskola och hem LpFö 2:4

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Lejonkulan

Ansvarig personal

Eva, Elisabeth, Gizella

Kapitel från LpFö 2.3

Barns inflytande

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska sträva efter att barngruppen utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

 

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

1. barnen deltar i olika former av samarbeten.

2. barnen deltar i olika beslutsfattande.

3. barnen ökar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Att göra, så syns det:

Göra barnen delaktiga i vår matpedagogik tema

Fånga upp barnens intresse och frågor.

 

 

Efter observationer av gruppen ser vi att det finns svårigheter att ta andras perspektiv och att förstå/acceptera gemensamma beslut. För att närmare se utgångsläget för gruppen använder vi gruppskattnings-dokumentet.

 

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Barngruppen delas in i mindre grupper för att bl.a. främja deras samarbete.

2.Vi fortsätter med vårt matpedagogik tema utifrån barnens intresse som barnen redan varit med och planerat. 

 

 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

Vi utför observationer både i terminens början och slut för att konkret kunna se resultat av insatserna.

 

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Vi ser att barnen bryr sig om varandra och funnit sin plats i gruppen.

I Mulleverksamheten har barnen fått lära känna och samarbeta med nya kompisar.

Vi lyssnade på barnens intresse och spann vidare på det genom matpedagogikens tema tex genom att vara närvarande vid matlagning och samarbete i köket med kocken och en kompis från en annan avdelning.

 

 

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback