Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Bråk, procent och proportionalitet

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Inom följande område kommer du att utveckla kunskaper om att jämföra tal i bråkform, att addera och subtrahera tal i bråkform och tal i blandad form, beräkningar med tal i procentform och proportionella samband.

Våra mål

Du ska:

- Rationella tal och deras egenskaper

- Tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

- Proportionalitet och procent samt deras samband.

- Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

  • Räkna i matematikboken
  • Göra olika problemlösningar
  • Diskutera i grupper

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Nivå 1 (Betyg E)

- Du kan lösa enkla problem på ett huvudsak fungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett huvudsak fungerande sätt

- Du har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder huvudsak fungerande metoder för att lösa enkla uppgifter inom samband och förändring. 

- Du för till viss del resonemanget framåt i samtal och redovisningar.

 

Nivå 2 (Betyg C)

- Du kan lösa enkla problem relativt väl fungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett relativt väl fungerande sätt.

- Du har goda kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder ändamålsenligt använda metoder för att lösa enkla uppgifter inom samband och förändring. 

- Du för resonemanget framåt i samtal och redovisningar.

 

Nivå 3 (Betyg A)

- Du kan lösa enkla problem på ett välfungerande sätt.

- Beskriver lösningen av en uppgift på ett välfungerande sätt.

- Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begreppen.

- Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att lösa enkla uppgifter inom samband och förändring. 

-Du för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar dem.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bråk, procent och proportionalitet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter