Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Konsumtion och ekonomi år 6 - Hkk (Ht. -18)

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi arbetar med privatekonomi, reklam och objektiv konsumentinformation.

Konkretisering av kunskapskraven

  • Ni gör egna chips och hamburgare med bröd.
  • Ni visar att ni kan använda rätt metoder, livsmedel och redskap op ett säkert och fungerande sätt.
  • Ni diskuterar relationen mellan konsumtion och privatekonomi.
  • Ni jämför chips utifrån priset och påverkan på miljö och hälsa.
  • Ni diskuterar skillnader mellan reklam och konsumentinformation

Undervisning

Lektion 1
Vi ser filmen "Helt rätt - Privatekonomi" . Vid diskuterar och skriver om ekonomi, sparande och konsumtion. Vi gör äppelpaj och jämför den ur perspektiven: hälsa, pris och miljö.

Länk till filmen (Det är den första av dom som vi ser): http://streamio.com/api/v1/players/554087206f8d8d4d7e00001a/public_show

Lektion 2
Vi pratar och skriver om jämförpris. Vi gör uppgifter ur publikationen "Smarta val" från konsumentverket. Den går att ladda ner från deras hemsida. Vi gör s. 19-20. Vi bakar egna hamburgerbröd.

Lektion 3
Vi diskuterar reklam och objektiv konsumentinformation. Vi steker hamburgare och äter med hamburgerbröden. Vi gör s. 23 från "Smarta val".

Bedömning

Bedömning sker genom de diskussioner vi för under lektionstid, genom det praktiska arbetet ni gör i köken och det ni skriver i skrivuppgifterna. 

 


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.

Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.

Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback