Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

KEMI Kemiska reaktioner och några tillhörande begrepp

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

En kemisk reaktion, ingenting försvinner, allt finns kvar - kan det verkligen stämma?

 

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om,

några ord och begrepp som är grunden i all kemi

   atomer och molekyler

   grundämnen och kemiska föreningar

   kemiska reaktioner t ex fotosyntes och förbränning   

   fysikaliska omvandlingar - övergång mellan fast, flytande och gas

   brandtriangeln

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

   använda ett undersökande arbetssätt med demonstrationer och laborationer, till exempel förbränning av propan, lågfärger hos metallsalter, brinnande sedeln och vattnets olika aggregationstillstånd     

   samarbeta med kompisklasserna i åk 1 

   läsa faktatexter enskilt och gemensamt samt svara på tillhörande frågor

   använda kulmodeller för att bygga olika molekyler

  söka fakta i filmer

  ha gemensamma diskussioner

  rita förklarande bilder

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper när du:

   deltar i diskussioner

   ställer egna frågor

   svarar på frågor och diskuterar fakta från t ex texter och film

  arbetar på lektionen med olika laborationer och övningar

  svarar på skriftliga och muntliga prov

 

Prov

Vecka 9, onsdag 28/2

Vid repetition använd gärna faktablad, se nedan och arbetsbok. Arbetsboken arbetar eleverna med på lektionerna och de kommer att få ta hem den i vecka 8. Det är bra om arbetsboken sedan tas med på provdagen.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Faktablad till arbetsområdet i kemi

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback