Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

5

NTA-Rörelse och konstruktion

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Rörelse och konstruktion

Vi kommer att arbeta med NTA-temat rörelse och konstruktion. I detta arbeta kommer ni att konstruera fordon, som drivs på olika sätt, t.ex. med gummisnoddar, segel och propellrar. Ni lär er att använda ritningar. Ni sätter er in i hur fordon kan vara konstruerade och hur konstruktionen påverkar hur de rör sig.

Syfte

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

  • Du ska lära dig att konstruera och bygga ett fordon efter dina idéer.
  • Du ska rita så att andra kan bygga ett fordon och bygga efter en ritning.
  • Du ska lära dig att ett föremåls läge och rörelse kan förändras av krafter.
  • Du ska lära dig att konstruera fordon, som drivs på olika sätt, t.ex. med gummisnoddar

Arbetssätt

Eleverna kommer att få lära sig bygga fordon utifrån en ritning. De kommer också att lära sig att rita själv. Eleverna bygger ett fordon och undersöker hur det rör sig när det påverkas av olika krafter. Vi kommer att ta reda på hur fordonet rör sig när det drivs av lagrad energi i gummisnuddar. Vi ska också undersöka hur friktion påverkar fordonet. I slutet av temat blir det en utmaning där eleverna få tillämpa vad de lärt sig under temat. 

Detta kommer vi att bedöma

Bedömningen kommer att göras under och efter arbetsområdets slut.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter