Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Geometri åk 5

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 februari 2021

Vi kommer under vårterminen arbeta med geometri. Flera begrepp har du arbetat med innan, men några är nya för dig, som t.ex. skala.

Innehåll

 • jämföra och räkna med olika längder
 • olika enheter för längd och omvandling mellan dem
 • skala, förstoring och förminskning
 • vinklar
 • omkrets och area av olika polygoner
 • Målen med kapitlet är att du ska:

 • kunna jämföra och räkna med olika längder.
 • förstå samband mellan olika enheter för längd.
 • använda skala för att göra enkla beräkningar i vardagliga situationer.
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar.
 • visa att du har fungerande metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner (månghörningar).

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar där du tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. 

Du kommer att arbeta enskilt med uppdrag på nomp samt uppgifter i matematikboken.

Du kommer att göra uppgifter tillsammans med kamrater.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du arbetar och löser uppgifterna under lektionerna samt hur du ställer frågor vid t.ex. genomgång.

Jag bedömer hur du arbetar med rutinuppgifter på nomp och problemlösning i räknehäftet. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Geometri 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback